< Tilbage

Efterlysning06-03-2015 - 12:44

Racen har en del vandrepræmier. Desværre ser 2 ud til at være helt forsvundet. Så ligger du inde med viden omkring disse vil vi meget gerne høre fra dig.

Det drejer sig om følgende vandrepræmier:

Kennel Nipgaard's VP og Marianne Nilssons VP.

 

Så vidt vi ved, blev Kennel Nipgaard's VP formegentlig uddelt sidste gang i 2001, men oplysninger om sidste vinder mangler. Vandrepræmien blev uddelt på det jyske træf til bedste emne under 20 måneder, som ikke blev præmieret på dagen. 

 

Marianne Nilssons VP har været væk længe. Den blev uddelt til BIS på træffets udstilling. Vandrepræmien er nævnt i gamle træfkataloger, men er sandsynligvis forsvundet i slutningen af 80'erne.

 

Det er også muligt, at der er oplysninger at finde i ældre numre af "Retrieveren", så ligger du inde med sådanne, hører vi også meget gerne fra dig.

 

 

Raceledelsen for Chesapeake Bay Retriever

 

Birgitte Jørgensen naestformand@chesapeake.dk eller Susanne M. Kjelgaard kasserer@chesapeake.dk

< Tilbage