< Tilbage

Årsmøde 3.2.201827-09-2017 - 20:40

Referat kan læses under RACELEDELSE - ÅRSMØDE

Racens årsmøde afholdes lørdag den 3.2.2018 kl. 13.00 på Madam Bagger, Solens Plads 6, 4220 Korsør.

 

Jf. vedtægter fra Dansk Retriever Klub, §26, er dagsorden for racens ordinære årsmøde følgende:

 

a) Valg af dirigent

b) Valg af referent

c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)

d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde

e) Ledelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt 

    budget for indeværende år

f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant

                - evt. medlem(mer) og suppleant(er) til raceledelsen

g) Behandling af indkomne forslag

h) Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet sendes til Iver Hansen, Tågeskov Overdrev 22, 4733 Tappernøje eller til formand@chesapeake.dk ,så de er formanden i hænde senest 1.12.2017.

 

Ved seneste valg til raceledelsen, hvor der var fredsvalg som oplyst i RETRIEVEREN nr.7/2017, blev Johnny Sørensen valgt for 3 år (2018-2019-2020). Det betyder således at der skal ske supplerende valg af 1. og 2. suppleant på dette årsmøde.

 

Årsregnskab og årsberetning kan ses under RACELEDELSE - ÅRSMØDE.

< Tilbage