< Tilbage

Årsmøde 05.02.201703-02-2017 - 07:45

Se dagsorden her..

Racens årsmøde afholdes søndag den 5.2.2017 kl. 13.30 på Bastionen, tidligere kendt som Borgerforeningens hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg.

 

Jf. vedtægter fra Dansk Retriever Klub, §26, er dagsorden for racens ordinære årsmøde følgende:

 

a) Valg af dirigent

b) Valg af referent

c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)

d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde

e) Ledelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt 

    budget for indeværende år

f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant

                - evt. medlem(mer) og suppleant(er) til raceledelsen

g) Behandling af indkomne forslag

h) Eventuelt

 

Ved seneste valg til raceledelsen, hvor der var fredsvalg som oplyst i RETRIEVEREN nr. 8/2016, blev Iver S. Hansen og Susanne M. Kjelgaard valgt for 2017-2018-2019.

Det betyder således at der skal ske supplerende valg af 1. og 2. suppleant på dette årsmøde.

 

Årsregnskab og årsberetning kan læses under RACELEDELSE.

 

< Tilbage