< Tilbage

Årsmøde 4.2.202321-11-2022 - 18:16

Sæt kryds i kalenderen nu.. og husk at melde til fælles frokost via kalenderen.

 

 

Lørdag den 4. februar 2023 kl. 13 afholdes årsmøde for DRK-medlemmer med tilhørsforhold til chesapeake.

Årsmødet afholdes i Vester Thorsted forsamlingshus, Ribe-Vejle Landevej 100, Vester Thorsted, 6622 Bække.

 

Jf. vedtægter fra Dansk Retriever Klub, § 26, er dagsorden for racens ordinære årsmøde følgende:

 

a) Valg af dirigent

b) Valg af referent

c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)

d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde

e) Ledelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt 

    budget for indeværende år

f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant

                - evt. medlem(mer) og suppleant(er) til raceledelsen

g) Behandling af indkomne forslag

h) Eventuelt

 

Yderligere info følger.

  • Der er ikke indkommet nogle forslag.
  • Årsregnskabet kan ses under RACELEDELSE - ÅRSMØDE - ÅRSREGNSKAB.

 

 

 

< Tilbage