< Tilbage

Årsmøde 5.2.202217-01-2022 - 16:34

Fælles frokost kl. 12.30 og årsmøde-start kl. 13.30.

 

Tilmelding til fælles frokost nødvendig via aktiviteter.

 

Jf. vedtægter fra Dansk Retriever Klub, § 26, er dagsorden for racens ordinære årsmøde følgende:

 

a) Valg af dirigent

b) Valg af referent

c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)

d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde

e) Ledelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt 

    budget for indeværende år

f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant

                - evt. medlem(mer) og suppleant(er) til raceledelsen

g) Behandling af indkomne forslag

h) Eventuelt

 

Indkaldelse til årsmøde blev annonceret i RETRIEVEREN 5/2021.

 

Ved seneste valg til raceledelsen, som oplyst i RETRIEVEREN 6/2021, var der genvalg til Birgitte Jørgensen, valgt for 3 år (2022-2023-2024). Judith Sørensen ønskede ikke genopstilling og da der ikke var indkommet andre kandidater, betyder det således at der skal ske supplerende valg af 1 medlem samt 1. og 2. suppleant på dette årsmøde.

 

Der er ikke indkommet forslag til årsmødet.

 

Tilmelding til frokost via AKTIVITETER.

 

Årsregnskab og årsberetning kan læses under RACELEDELSE - ÅRSMØDE.

 

< Tilbage