< Tilbage

Årsmøde 1.2.202005-01-2020 - 13:29

I år afholdes racens årsmøde lørdag den 1.2.2020 kl. 13.30 hos Madam Bagger, Solens Plads 6, 4220 Korsør.

 

Indkaldelse til årsmøde blev annonceret i RETRIEVEREN 6/2019 hvor det ligeledes fremgik at forslag som ønskes behandlet på årsmødet sendes til Judith Sørensen, Kærvejen 40, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J- eller til formand@chesapeake.dk - så de er formanden i hænde senest 1.12.2019.

 

Jf. vedtægter fra Dansk Retriever Klub, §26, er dagsorden for racens ordinære årsmøde følgende:

 

a) Valg af dirigent

b) Valg af referent

c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)

d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde

e) Ledelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt 

    budget for indeværende år

f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant

                - evt. medlem(mer) og suppleant(er) til raceledelsen

g) Behandling af indkomne forslag

h) Eventuelt

 

Ved seneste valg til raceledelsen, som oplyst i RETRIEVEREN 7/2019,  var der genvalg til Iver S. Hansen og Susanne M. Kjelgaard. Begge valgt for 3 år (2020-2021-2022). Det betyder således at der skal ske supplerende valg af 1. og 2. suppleant på dette årsmøde.

 

Årsregnskab og årsberetning er tilgængelig under RACELEDELSE - ÅRSMØDE. 

 

Der er ikke indkommet nogle forslag til årsmødet.

 

Tilmelding til frokost via AKTIVITETER.

 

 

< Tilbage