<

Årsmøde 2.2.201923-09-2018 - 15:55

Racens årsmøde afholdes lørdag den 2.2.2019 kl. 13 i Østjysk Våbenhandels kantine, Kildeparken 32, 8722 Hedensted.

 

Jf. vedtægter fra Dansk Retriever Klub, §26, er dagsorden for racens ordinære årsmøde følgende:

 

a) Valg af dirigent

b) Valg af referent

c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)

d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde

e) Ledelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt 

    budget for indeværende år

f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant

                - evt. medlem(mer) og suppleant(er) til raceledelsen

g) Behandling af indkomne forslag

h) Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet sendes til Judith Sørensen, Kærvejen 40, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J- eller til formand@chesapeake.dk - så de er formanden i hænde senest 1.12.2018.

 

Yderligere info følger her og i Retrieveren.

<